Logotyp för klädprojektet Törnrosa, konceptualisering och
försäljning av nya kläder från 70-talet.
 
 
Om Werkstatt
Logotyper
Analysera
Malmö stads näringslivsdag/Galakväll
Smart
Tonsatt
Törnrosa
viaeleni
Öresund Personal och Arbetsrätt
Affischer
Print
Kontakt