Inbjudan till heldagsseminarium. Dubbelsidigt kort, 160x150mm.
Uppdragsgivare var Schweiziska ambassaden och Svenska Röda
Korset.
 
 
Om Werkstatt
Logotyper
Affischer
Print
Flyer "Bara vanligt vatten?"
Folder Dansstationen
Folder Humanitetens Hus
Folder Stålarm
Folder Tapetorama
Galakväll Malmö stad
Konferensinbjudan
Nyhetsbrev näringslivskontoret Malmö stad
Seminarieinbjudan
Skolprogram kulturbolagen Malmö
Törnrosa
Kontakt